Cameroun

Thore Eklund besøger PACOVIPE landsbyudviklingsprojekt

Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun

Partnerskabet med Den Lutherske Brødrekirke/Eglise Fraternelle Luthérienne du Cameroun blev indledt i 1996. I dag arbejder man både sammen om aktiviteter i Cameroun og udsendelse af missionærer til Mali.

Mission Afrika har kontakt til en lokal udviklingskonsulent, som hjælper med at koordinere arbejdet i Cameroun. Thore Eklund er partnerkoordinator for samarbejdet med Den Lutherske Brødrekirke.

Aktiviteterne fordeler sig på de fire arbejdsområder:

Forkyndelse
  • 49 evangelistfamilier: Støtte til evangelisters arbejde i det nordlige Cameroun. Herunder støtte til radioevangelister og afholdelse af seminarer for evangelister.
 
Omsorg
  • Nødhjælpsarbejde: Støtte til ofre for oversvømmelser og til flygtninge med både mad, husly og sjælesorg.

  • Landsbyudvikling: PACOVIPE-projektet har fokus på at forbedre levevilkårene i det nordlige Cameroun gennem lokale udviklingskomiteer og landbrugsudvikling. Første del af projektet er afsluttet, men et opfølgende projekt er i støbeskeen.

Uddannelse
  • Studenterarbejde: Støtte til opbygningen af kristent studenterarbejde ved et nyt universitet i Maroua.

  • Stipendier: Støtte til at talentfulde unge kan tage en uddannelse til gavn for kirke og samfund. Kirkepræsident Robert Goyek sender denne tak:

      ”På vegne af EFLC’s sundhedsafdeling vil jeg gerne udtrykke stor tak for det stipendiat, Mission Afrika har bevilliget vores første læge, som lige har færdiggjort sin uddannelse i Togo. Dr. Marc Afrikaye har netop påbegyndt sit arbejde på kirkens hospital i Yagoua i det nordlige Cameroun. Vi er dybt taknemmelige for det gode samarbejde mellem vore to organisationer. Må Herren velsigne jer og give jer mere af sin nåde til herliggørelsen af sit eget navn.” Udveksling

  • Volontører: Unge volontører har arbejdet med et gadebørnsprojekt i Garoua.
     

Læs mere om livet i Cameroun og status på FNs 2015 Mål for udvikling her.

Folkekirkelig mission i Afrika