Sierra Leone

Fodbold for fred

Det Anglikanske Stift i Bo

Partnerskabet med den anglikanske kirke i Bo Stift tog sin begyndelse i 1977, hvor de første missionærer blev udsendt til Sierra Leone til at arbejde med Islam i Afrika-projektet. Dette projekt udviklede sig siden til organisationen PROCMURA, som Mission Afrika stadig støtter. I 1986 blev de første missionærer udsendt til at arbejde ved Kangahun sundhedscenter.

Mission har en lang historie i Sierra Leone, da de første kristne missionærer begyndte at arbejde i landet i 1793. I 1950 blev Freetown og Bo Stift under Den Anglikanske Kirke oprettet, og Bo Stift blev en selvstændig enhed i 1983.

I dag har Mission Afrika ansat en lokal medarbejder til at udføre forskellige opgaver. Carsten Bruhn-Lauritsen er koordinator for samarbejdet med det anglikanske stift i Bo.

Mission Afrika samarbejder med kirken i Bo Stift om følgende projekter:

Forkyndelse
  • Kapacitetsopbygning: Støtte til kirkens administration og ledelsesopbygning samt til præstelønninger.

  • Evangelisering: I 2012 støtter Mission Afrika et projekt, som har til formål at etablere nye menigheder i de nordlige og østlige dele af Bo stift.

Omsorg
  • Kangahun sundhedscenter: Centret arbejder med forebyggelse og behandling af sygdomme som HIV/AIDS, uddannelse af lokale sundhedsmedarbejdere samt bygning af brønde og latriner.

  • HIV/AIDS-projekt: Projektet inddrager den anglikanske kirkes viden og indflydelse i samfundet til at skabe større opmærksomhed omkring sygdommen, øge adgangen til rådgivning og testning samt fremme brugen af kondomer som forebyggelsesmetode. Ligeledes fokus på at styrke hiv-smittedes retttigheder og forhindre stigmatisering.

  • Freds- og udviklingsarbejde: Støtte til forsoningsarbejde ovenpå 10 års borgerkrig, herunder oprettelse af fodbold for fred-klubber og lokale fredsgrupper.

Uddannelse
  • Læseklasser for kvinder: Støtte til oprettelse af læseklasser for kvinder, som ofte er analfabeter.

  • Stipendier: Uddeling af uddannelsesstipendier til fagligt dygtige unge, der ikke selv har mulighed for at finansiere deres uddannelse.

Udveksling
  • Volontører: Volontørerne arbejder med at udvikle kirkens ungdomsarbejde.

  • Studieture: Studieture til Bo Stift har givet indsigt i arbejdet og dannet grundlag for videre samarbejde, eksempelvis mellem stiftet og to danske efterskoler.

 

Læs om livet i Sierra Leone og status på FNs 2015 Mål for udvikling her.

 

 

 

 

 

 

 

Folkekirkelig mission i Afrika